Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
BÜYÜKADA FAYTON MEYDANI KENTSEL TASARIM YARIŞMASI

Yarışmanın Amacı
“Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması” ile yarışmaya konu olan alanın tasarım potansiyellerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu değerlendirme ile ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması, kentsel peyzaja çağdaş bir bakış sunan proje ve müelliflerin saptanması hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması esastır.

Yarışmanın Türü ve Şekli
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; ulusal, iki kademeli kentsel tasarım yarışmasıdır.

Yarışma Yeri ve Konusu

Yarışma alanı İstanbul ili Adalar ilçesi, Nizam ve Maden mahalleleri içinde yer alan ve eklerde (halihazir.dwg) sınırları verilen alandır.

Yarışmanın konusu verilen sınırlar içinde Büyükada Fayton Meydanı’nın tasarlanmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

Genel Koşullar

 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini katılım formu ile yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki bir üyenin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

1. Kademe Koşulları

 • Bu kademede TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan bir üyesi bireysel ya da ekip oluşturarak katılabilir.

2. Kademe Koşulları

 • Bu kademede TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak zorunludur.
 • İkinci kademeye katılan yarışmacıların yer görmesi ve alacakları belgeyi sunmaları zorunludur.

Yarışmaya katılmak isteyenler 80 TL (Seksen Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.
Yarışma şartname bedelinin “FAYTON MEYDANI, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gün ve saattir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

İlk Kademe Takvimi
● Yarışmanın ilanı: 1 Mart 2021, Pazartesi
● İlk kademe için son soru sorma tarihi: 13 Mart 2021, Cumartesi 23:59
● İlk kademe için yanıtların ilan tarihi: 16 Mart 2021, Salı
● İlk kademe için son teslim tarihi: 19 Nisan 2021, Pazartesi 17.00
● Kargoyla teslim alım: 22 Nisan 2021, Perşembe
● İlk kademe için jüri değerlendirmesi başlangıcı: 24 Nisan 2021, Cumartesi

İkinci Kademe Takvimi

● İkinci kademeye geçenlere bildirim yapılması: 28 Nisan 2021, Çarşamba
● İkinci kademe katılımcı toplantı 2 Mayıs 2021, Pazar
● İkinci kademe için son soru sorma tarihi: 11 Mayıs 2021, Salı
● Yer görme için son tarih: 17 Mayıs 2021, Pazartesi
● İkinci kademe için yanıtların gönderim tarihi: 14 Mayıs 2021, Cuma
● İkinci kademe için son teslim tarihi: 22 Haziran 2021, Salı 17.00
● Kargoyla teslim alım: 25 Haziran 2021, Cuma
● İkinci kademe için jüri değerlendirmesi başlangıcı: 26 Haziran 2021, Cumartesi
● Kolokyum: 3 Temmuz 2021, Cumartesi

Jüri Üyeleri ve Raportörler
Danışman Jüri Üyeleri

 • Mahir POLAT, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
 • Serap ÖBEKCİ, İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı
 • Erdem GÜL, Adalar Belediye Başkanı
 • İskender ÖZTURANLI, Adalar Kent Konseyi Başkanı
 • Ömer YILMAZ, İPA Yarışmalar Koordinatörü

Asli Jüri Üyeleri

 • Mehmet Zafer AKAY, Mimar
 • Hasan ÇALIŞLAR, Mimar
 • Ahmet Kıvanç KUTLUCA, Şehir Plancısı
 • İnci OLGUN, Mimar (Jüri Başkanı)
 • Tarık YAŞAR, Peyzaj Mimarı

Yedek Jüri Üyeleri

 • Meliz AKYOL ALAY, Peyzaj Mimarı
 • Hatice Büşra AL ÖZDİLEK, Mimar
 • Elif ÖRNEK ÖZDEN, Şehir Plancısı

Raportörler

 • Tuğba ARAL, Mimar - Adalar Belediyesi
 • Başak ÇELİK, Mimar - İPA Yarışmalar
 • Kübra Elif DURĞUN, Mimar - İPA Yarışmalar

Raportör Yardımcıları

 • İlknur GÜNGÖRMEZ, Mimar - İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı
 • Salime Benan KAYA, Şehir Plancısı - İPA Yarışmalar
 • Sezer UŞAK, İnşaat Mühendisi - İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı
 • Şebnem UZTÜRK, Adalar Belediyesi

Ödüller ve Ödeme Şekli
Birinci kademeyi geçen 10 projenin her birine 5.000 TL ödeme yapılacaktır.

● 1. Ödül 60.000 TL
● 2. Ödül 50.000 TL
● 3. Ödül 40.000 TL
● 1. Mansiyon 25.000 TL
● 2. Mansiyon 20.000 TL
● 3. Mansiyon 15.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödenecek net tutarlardan damga vergisi kesilecektir.
Yer Görme
Bu yarışmada ikinci kademeye kalan tüm yarışmacılar için yer görmek zorunludur.

Birinci kademede yer görmek zorunlu olmamakla birlikte, yer görme belgesi yarışma ilanından itibaren, takvimde belirtilen “Yer Görme için Son Tarih”e kadar hafta içi 10.00 – 16.00 saatlerinde aşağıdaki adresten alınabilir.

Haftasonu yer görme belgesi almak isteyenler, takvimde belirtilen “İkinci kademeye geçenlere bildirim yapılması”ndan “Yer Görme için Son Tarih”e kadar yarışma iletişim adresine e-posta göndererek randevu alabilirler.

Yer görme, ekipteki şehir plancısı, mimar ya da peyzaj mimarı müelliflerden birisi tarafından yapılmak zorundadır.

Yer görme için ödeme yapılmayacaktır.

Yer Görme Belgesi Alınacak Adres:
Adalar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Altınordu Cad. No: 21 Büyükada / İSTANBUL

Yarışmayı Düzenleyen İdare ve İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Adres : Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 1 34440 Beyoğlu – İSTANBUL
Telefon : +90 (212) 449 98 38
E-posta : faytonmeydani@konkur.istanbul
Web adresi : konkur.istanbul/faytonmeydani
Detaylı bilgi ve yarışma şartnamesi ve ekleri için idarenin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Okunma Sayisi : 190617
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 15.04.2021 - 13:18:31
Şu an 64 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları