Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL MERKEZLER MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Yarışmanın Amacı
“Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması” ile yarışmaya konu olan alanların tasarım potansiyellerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu değerlendirme ile ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması, kentsel peyzaja çağdaş bir bakış sunan proje ve müelliflerin saptanması hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması esastır.

Yarışmanın Türü ve Şekli
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, mimarlık yarışmasıdır.

Yarışma Yeri ve Konusu

Yarışma alanı, İstanbul ilinde aşağıda ilçe, mahalle ve ada parsel bilgileri verilen alanlardır.
Yarışmanın konusu, belirtilen alanlarda verilen sosyal işlevlerin tasarlanmasıdır.

 • Esenler ilçesi, Havaalanı Mahallesi, 0 ada 751, 752, 755, 756, 757 numaralı parsellerde “Mahalle Evi, Kısa Mola Merkezi ve Yuvamız İstanbul” tasarımı
 • Eyüpsultan ilçesi, Merkez Mahallesi, 29 ada 11 numaralı parselde “Aşevi ve Mahalle Evi” tasarımı
 • Kadıköy ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 469 ada 40, 62 numaralı parsellerde “Yaş Alanlar Kulübü ve Konaklama Birimi” tasarımı
 • Maltepe ilçesi, Çınar Mahallesi, 15840 ada 21 numaralı parselde “Mahalle Evi, Alzheimer Gündüz Yaşam Evi ve Yuvamız İstanbul” tasarımı
 • Pendik ilçesi, Kurtköy Mahallesi, 9823 ada 2 numaralı parselde “Kütüphane ve Yuvamız İstanbul” tasarımıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri, idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

 • TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın inşaat mühendisi; meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alarak isim ve iletişim bilgileri ile yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki müelliflerden birinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.
Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı: 26 Şubat 2021, Cuma
 • Son Soru Sorma Tarihi: 19 Mart 2021, Cuma 23:59
 • Yanıtların İlanı: 23 Mart 2021, Salı
 • Projelerin Son Teslim Tarihi: 18 Mayıs 2021, Salı 17.00
 • Posta ile Teslim Alım İçin Son Tarih: 21 Mayıs 2021, Cuma
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 25 Mayıs 2021, Salı
 • Kolokyum: 5 Haziran 2021, Cumartesi

Jüri Üyeleri ve Raportörler
Danışman Jüri Üyeleri
Şengül ALTAN ARSLAN, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Mahir POLAT, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Yavuz SALTIK, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı
Serap ÖBEKCİ, İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı
Ömer YILMAZ, İPA Yarışmalar Koordinatörü

Asli Jüri Üyeleri
Sevince BAYRAK, Mimar
Pınar GÖKBAYRAK, Mimar
Sıddık GÜVENDİ, Mimar
Nurbin PAKER, Mimar (Jüri başkanı)
Niyazi PARLAR, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri
Sait Ali KÖKNAR, Mimar
Çetin BAYAZİT, İnşaat Mühendisi
Caner BİLGİN, Mimar

Raportörler
Büşra BERİŞBİLAL, Mimar- İBB Üstyapı Projeler Müdürlüğü
Başak ÇELİK, Mimar- İPA Yarışmalar
Kübra Elif DURĞUN, Mimar- İPA Yarışmalar

Raportör Yardımcıları
Salime Benan KAYA, Şehir Plancısı- İPA Yarışmalar
Melike ÜRESİN SARIOĞLU, Peyzaj Mimarı- İBB Üstyapı Projeler Müdürlüğü
Betül Begüm SAYACI, Mimar- İBB Üstyapı Projeler Müdürlüğü
Cem ŞENTAY, İnşaat Mühendisi- İBB Üstyapı Projeler Müdürlüğü

Ödüller ve Ödeme Şekli
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, aşağıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler ekip temsilcisine yapılacaktır. Ödenecek net tutarlardan damga vergisi kesilecektir.

Alanların her biri için:

1. Ödül 35.000 TL
2. Ödül 25.000 TL
3. Ödül 20.000 TL
1. Mansiyon 10.000 TL
2. Mansiyon 10.000 TL
3. Mansiyon 10.000 TL

Yer Görme

Bu yarışmada yer görmek zorunlu değildir.

Yarışmayı Düzenleyen İdare ve İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Üstyapı Projeler Müdürlüğü
Adres: İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 1 34440 Beyoğlu – İSTANBUL
Telefon: +90 (212) 449 99 00
E-posta: sosyal@konkur.istanbul
Web adresi: konkur.istanbul/sosyal

Detaylı bilgi ve yarışma şartnamesi ve ekleri için idarenin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Okunma Sayisi : 190615
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 15.04.2021 - 13:18:31
Şu an 68 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları