Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
KTMMOB MİMARLAR ODASI ZİYA TANALI ÖDÜLLERİ “HAFIZA ARALIĞI” ULUSLARARASI MİMARİ FİKİR PROJESİ ÖĞRENCİ YARIŞMASI

KTMMOB Mimarlar Odası, 2008 yılında TMMOB Mimarlar Odası tarafından XI. Ulusal Mimarlık Ödülleri kapsamında Mimar Sinan Büyük Ödülü’ne değer görülen Ziya Tanalı’yı anmak üzere, 2020 yılında Zt ödüllerinin ikincisini, 9 Aralık 2020 günü sona erecek uluslararası bir öğrenci mimari tasarım yarışması olarak düzenliyor.

Yarışma şartnamesi ve başvuru formuna www.mimarlarodasi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Yarışmanın Konusu

2020 senesinin yarışma konusu “Hafıza Aralığı” dır.

Sekiz bin yıldan beri üzerinde insanlığı ağırlayan Kıbrıs adasının Girne kentinde M.S.VII’de bizanslılar tarafından yapılmış değişik dönemlerde eklemeler ve değişikliklerle günümüze kadar varlığını sürdürmüş Girne kalesinin, sur duvarlarının büyük bir kısmı kentin gelişimindeki değişen gereksinimler sonrası bir kısmı yıkılmış ama yarışmaya konu olan sur parçası, kulesi ile kentin sonradan yapılan binaları arasında kalmıştır. Kadim geçmişin izlerini ve ağırlığını taşıyan, küçük bir duvar parçası. Günümüze kadar gelebilmiş, ama bugünün parçası olamamış. Sokağın, geçmiş ile bugünün arasında kalakalmış adeta...

Duvarlar doğaları gereği kentsel formun geçmiş yıllar içindeki dönüşümüne tanıklık eden ve tüm şehrin hafızasını büyük ölçüde etkilemiş olan çizgisel mekan izleridir belki de. Anıları açığa çıkarırlar, gerçekliğin sona ediği ve imgelemin ve hayal gücünün başladığı yerlerdir. Büyülü gerçekçilik... Kent içinde gezinirken birdenbire Bizans, Lüzinyan, Venedik Osmanlı ve İngilizler tarafından kullanılmış olan kalenin bu küçücük ve kadim kalıntısından faklı dönemlere ait dilleri, kahkahaların duyarsınız.

Şu anda sur duvarı ve kule envantere işlenmiş ve kültürel miras olarak nitelendirilmiş, ama kent yaşamında bir başına yalnız kalmış yabancı gibi varlığını sürdürmektedir.

Yarışma konusu bu sur duvarını kentle, günümüz yaşamı ile bağlarını kurmak, bir araya getirmek, birleştirmek için potansiyelleri ortaya koyacak bir tasarım önerisidir.

Kentsel tarihi mirası bir yandan korurken;
insanlar ile görsel, tarihsel, fiziksel çevreleri arasındaki ilişkiye yeni bir bakış açısı getirmek,
şehrin ruhunu ve kültürünü geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında sorgulamak ve şekillendirmek,
insanların kentsel hafızasını kavrayış ve değerlendirilmesine odaklanılması beklenmektedir.

"Yeryüzünün bir parçasına dokunmak, onun aktardıklarını bugünün dünyasına taşımak, tasarım aracılığı ile kendi iç dünyanıza yapacağınız yolculuğun önerisidir bu. Tasarımı sorgularken kendi kişiliğinizi de sorgulamanızın önerisidir.’’ (Z.Tanalı)

Yarışmacılardan kendi iç yolculuklarında, duvarın kentle ilişkisini tasarlarken, fiziksel gereksinimlerin de ötesine geçerek zihinsel ve ruhsal gereksinimleri aktaran öneriler beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

Genel Koşullar

 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Sunumlar sadece elektronik ortamda yapılacaktır.
 • Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür.
 • Her katılım için ayrı kayıt formu doldurmak kaydı ile birden fazla öneri ile katılmak olabilir.

Değerlendirme dışı kalacak olan durumlar

 • Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler.
 • Yarışma şartnamesinin Yarışmaya Katılım Koşulları maddesine uymayanlar.
 • Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler.
 • Şartnamede belirtilen teslim tarihlerinden geç teslim edilen projeler.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın ilanı: 19 Ekim 2020
 • Son soru sorma tarihi: 9 Kasım 2020
 • Yanıtların ilan tarihi: 13 Kasım 2020
 • Teslim tarihi: 9 Aralık 2020, 23:59 GMT+3
 • Jüri değerlendirmesi başlangıcı: 10 Aralık 2020

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Jüri Danışman Üyeleri

 • Kaan Tanalı
 • Emin Çizenel
 • Nidai Güngördü (Girne Belediye Başkanı)

Asli Jüri Üyeleri

 • Tuna Veysi
 • Ekrem Bodamyalızade
 • Sema Uzunoğlu
 • Saffet Bekiroğlu
 • Desen Çizenel
 • Batuhan Bayramoğlu
 • Özge Şener

Yedek Jüri Üyeleri

 •  Fevzi Özersay
 • Ferruh Dülgeroğlu

Raportörler

 • Çimen Kırmızı Özburak
 • Ümran Duman

Yarışma Ödülleri
1.lik ödülü         : 1000 dolar
2.lik ödülü         : 700 Dolar
3.lük ödülü        : 500 Dolar

Not: Ödüller Tanalı Ailesi tarafından belirlenmiştir.

Yarışma Sonuçlarının İlanı

Yarışma sonuçları yarışma web adresinde yayınlanacaktır. Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Kolokyum

Kolokyum online yapılacaktır. Tarihi yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır.
Yarışma Şartnamesi, Başvuru Formu ve ilgili belgeler için:
www.mimarlarodasi.org

Okunma Sayisi : 182765
Adres : Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 02.12.2020 - 15:41:49
Şu an 86 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları