Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
UŞAK BELEDİYESİ YAYALAŞTIRILAN SOKAKLAR MİMARLIK - KENTSEL TASARIM FİKİR PROJE YARIŞMASI

Yarışmanın Adı ve Türü
Yarışmanın adı, ‘Uşak Belediyesi, Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması’dır.

Uşak Belediyesi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği” uyarınca ve TMMOB Mimarlar Odası Uşak Temsilciliği danışmanlığında; serbest, bölgesel ve tek aşamalı olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışma alanı; Uşak ili, Kurtuluş Mahallesi, 1 Eylül Caddesi 2.Doğan Sokak, Adak Sokak, Abdiloğlu Sokak, Dede Hasan Sokak ve Acun Sokak ve Acun Sokak’ın sonunda bulunan parkın tamamını kapsamaktadır. (Trafik Komisyonu Raporuna göre Uşak Belediyesi Meclis Kararı ile trafiğe kapatılan alanlar: Kurtuluş Mahallesi 1 Eylül Caddesi 2.Doğan Sokak, Adak Sokak, Abdiloğlu Sokak ve Acun Sokak’ın bir kısmını kapsamaktadır. Kurtuluş Mahallesi 2. Doğan Sokak, Adak Sokak ve Abdiloğlu Sokak’ın tamamı, Dede Hasan Sokak’ın Doğan Özkaraman Caddesi ile sokakta bulunan katlı otoparktan sonra Acun Sokak’a kadar olan kısmı ve Acun Sokak’ın Ali Galip Kaya Caddesi ile sokakta bulunan otopark girişine kadar olan kısmı kapsamaktadır.

Yarışmanın konusu, Uşak kentinin önemli ticaret merkezi, yaya ve taşıt sirkülasyonunun yoğun olduğu arterlerinin (sınırları halihazır haritada belirtilen), mevcut katlı otoparkının çevresindeki yollara ait kentsel tasarımının verilen ihtiyaç programı doğrultusunda geliştirilmesi ve projelendirilmesidir. Yarışmanın amacı, bu konuda günün mimarlık, şehircilik, kentsel tasarım, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden ekonomik çözümlere varmak ve güzel sanatları teşvik etmektir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya en az bir mimar olmak koşuluyla bireysel ya da ekipler katılabilir. Ekip başı mimar olmak kaydıyla ekipte şehir plancısı ve peyzaj mimarı yer alabilir. Ekip başı kimlik zarfında belirtilecektir. TMMOB ilgili odalarına kayıtlı üyelerden oluşan ekip başlarıyla ekipler katılabilir.

Not: Yarışma bölgesel mimarlık yarışmasıdır.

Yarışmacıların;

 • Şartname belgesi alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (ekip adına bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
 • Ekip başı mimarının Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Temsilcilikleri’nin üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda veya sürecinde olmamak,
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
 • Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak,
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacak ve isimleri, yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odasına bildirilecektir.

Not: Yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından tavsiye edilmektedir.

Yarışma Takvimi 

 • Yarışmanın ilanı: 04.03.2020
 • Sorular için son gün : 20.03.2020
 • Cevaplar için son gün : 26.03.2020
 • Teslim tarihi : 04.05.2020
 • Jüri değerlendirme : 09.05.2020
 • Sonuçların İlanı : 13.05.2020

Jüri Toplantı Tarihi ve Değerlendirilmesi
Jüri 09.05.2020 günü toplanarak yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına başlayacaktır. Jüri çalışmaları sonunda hazırlanacak olan rapora göre Uşak Belediyesi resmi sitesinde yarışma sonucunu ilan edecek ve ilgili meslek odaları ise bülten ve dergilerinde kamuoyunu bilgilendirecektir. Jüri raporu çoğaltılarak bütün yarışmacılara iletilecektir.

Sonuçların İlanı
Yarışma sonuçları, değerlendirme çalışmalarının bitiminde tutanak ve raporların jüri başkanı tarafından idareye teslimini izleyen en geç 15 gün içinde gazetede ve ilgili meslek odalarının yayın organlarında ilan edilecektir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

 • Mehmet ÇAKIN – Uşak Belediye Başkanı- İÜ
 • Serpil KESKİN – Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müd. V.- ERÜ
 • Çağlar SAMANCI – Uşak Mimarlar Odası Başkanı- SDÜ
 • Mine ÖZDEMİR – Mimar- TÜ
 • Asil Jüri Üyeleri

 • Dr. Seda ERDEM – Dr. Mimar – İTÜ (Jüri Başkanı)
 • Doç. Dr. Ebru YILMAZ – Dr. Mimar -DEÜ
 • Dr. Öğr. Üyesi Dilşen ONSEKİZ – Dr. Şehir ve Bölge Plancısı – SÜ
 • Zeynep CEYLANER – Mimar- YTÜ
 • Erdinç GÖKMEN – Mimar- MSGSÜ
 • Yedek Jüri Üyeleri

 • Dr. Erdem YILDIRIM – Dr. Mimar- İYTE
 • Ahmet Değer ÖZKAN – Mimar- GÜ
 • Damla KAVAK – Şehir ve Bölge Plancısı- DEÜ
 • Raportörler

 • Mehmet YAZICI – Y.Mimar- AİBÜ
 • Bilge SEVİNÇ – Mimar – KBÜ
 • Koordinatör

 • Tuba GÖKÇE – Mimar- ESOGÜ

  Ödüller ve Ödeme Biçimi
  Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen eserlere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir. Ödemeler yarışma sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir ay içinde gerçekleşecektir.

 • Birinci ödül 10.000TL
 • İkinci ödül 7.000TL
 • Üçüncü ödül 5.000 TL
 • 1. Mansiyon 2.000TL
 • 2. Mansiyon 2.000TL
 • 3. Mansiyon 2.000TL
 • Jüri Değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra 30 gün içinde, yukarıda yazılı ödül, derece, mansiyon tutarlarını, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden ödüller net olarak ödenecektir.

  Yarışma Şartnamesi ve Eklerinin Elde Edilmesi
  Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar ‘Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması’ şartnamesini ve eklerini http://www.usak.bel.tr/ adresinin ‘Duyurular’ kısmından ücretsiz temin edebilirler.

  Şartname alınması bedeli olan 50.00 TL Ziraat Bankası Uşak Girişimci Şubesi IBAN: TR160001002269363811695031 no’lu hesabına yatırılacak ve dekontu isim ve adres ile birlikte yukarıdaki adrese elden veya yayalastirilansokaklar@gmail.com adresine elektronik posta ile teslim edilecektir.

  Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler
  Adı                   : Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık - Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması
  Adresi              : Karaağaç Mah. 1. Ezel Sok. No:8 Uşak Fen İşleri Müdürlüğü Merkez/UŞAK
  Telefon             : 0276 221 40 00 - 0537 616 88 04
  Fax                   : 0276 223 35 69
  E-Posta            : yayalastirilansokaklar@gmail.com
  Web                 : http://www.usak.bel.tr/

  Okunma Sayisi : 167137
  Adres : Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
  Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
  Son Güncelleme : 02.04.2020 - 16:44:06
  Şu an 54 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları