Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ ANIT MEYDANI VE ANMA YERİ ULUSLARARASI FİKİR VE TASARIM PROJESİ YARIŞMASI

Yarışmanın Amacı
Gar Meydanı’nın 10 Ekim sonrası ihtiva ettiği anlam, olayın meydana geldiği kentsel mekâna ve mekânın bileşenlerine farklı bir bakış açısıyla yaklaşmayı zorunlu hale getirmiştir. Katliamda hayatını kaybedenleri anmak, yaşanan insanlık suçunu hatırlamak ve hatırlatmak amacıyla bu toplumsal kaybın yaşandığı meydanın bütüncül bir yaklaşımla ve bir tür ‘anıt meydan’ olarak yeniden ele alınmasını gerektirmektedir.

Yarışma, 10 Ekim’in toplumsal düzlemde unutulmamasını sağlamayı; hayatını kaybetmiş ve hayatta kalan bireylerin anısını onurlandırmayı; hafızayı mekânda ve gündelik yaşamda yeniden üretmeyi amaçlamaktadır. Ankara Garı ve meydanının kuşaklar boyunca ortak değerlerimiz olan emek, demokrasi ve barışa adanarak yurttaşların bir araya geleceği bir kamusal mekân olarak yeniden üretimi hedeflenmektedir.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluşlar
Yarışma, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği (10 Ekim-Der) tarafından düzenlenmektedir.
Yarışma sekreteryası TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yürütülmektedir.

Yarışmanın Türü ve Dili
Bu yarışma tek aşamalı, uluslararası fikir ve tasarım proje yarışması olarak düzenlenmiştir. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin ve/veya sanat dalının (şehir planlama, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, mimarlık) katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.
Sunulacak projelerde kullanılacak dil İngilizcedir.

Yarışmaya Katılım Esasları
1) Yarışmaya katılacak ekiplerin içerisinde Şehir Plancısı, Mimar veya Peyzaj Mimarı meslek disiplinlerinden en az birer kişi olması ve bu kişiler ilgili meslek odasına kayıtlı olması zorunludur. Yurtdışında katılacak ekiplerin içerisinde Şehir Plancısı, Mimar veya Peyzaj Mimarı meslek disiplinlerinden en az birer kişinin yer alması ve kendi ülkelerindeki meslek örgütüne kayıtlı olmaları gerekmektedir. Ekipte heykeltıraş, ressam, grafik tasarımcısı vb. meslek alanlarından da katılım sağlanması önemlidir.
2) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin 6. Maddesinde yer alan kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları,
3) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin 9. Maddesinde istenenleri tam olarak teslim etmeleri şarttır.
4) Yarışmaya katılamayacak kişiler şunlardır;

a) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olanlar,
b) Yarışmayı açan örgütlerde, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,
c) Meslekten men cezası bulunanlar,
d) Jüri üyelerini ve raportörleri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,
e) Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,
f) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar.

5) Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır ve her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.
6) Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılırlar.
7) Yer görme zorunlu değildir.

Yarışma Takvimi


Yarışmanın İlanı

23 Kasım 2019

Sorular için Son Gün

6 Aralık 2019

Soruların Cevaplanması

13 Aralık 2019

Yer Görme

21 Aralık 2019

Proje Teslim Tarihi

24 Şubat 2020

Jüri Değerlendirmesi

29 Şubat - 1 Mart 2020

Değerlendirme Konferansı

3 Mart 2020

Yarışmayı Kazananların Açıklanması

5 Mart 2020

Kurullar
Danışman Jüri Üyeleri

 • Emin Koramaz . TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
 • Sinan Adıyaman . TTB Merkez Konsey Başkanı
 • Arzu Çerkezoğlu . DİSK Başkanı
 • Aysun Gezen . Mehmet Bozgeyik . KESK Eş Başkanları
 • Mehtap Sakinci Coşgun. 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı
 • Nalan Otan . Ankara Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi
 • Eyüp Muhcu . TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Başkanı
 • Orhan Sarıaltun. TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 • Ayhan Erdoğan . TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri
 • Ayşegül Oruçkaptan . Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 • Gözde Güldal . TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı
 • Tezcan Karakuş Candan .TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. Deniz İncedayı . Mimar . Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ela Babalık . Şehir Plancısı . Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Doç. Dr. Güliz Bilgin Altınöz . Mimar . Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Doç. Dr. Olgu Çalışkan . Şehir Plancısı . Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Asli Jüri Üyeleri

 • Prof. Dr. Jale Erzen . Sanat Tarihçisi . Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Baykan Günay . Şehir Plancısı . TED Üniversitesi
 • Prof. Dr. Güven Arif Sargın . Mimar . Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Heba Safey Eldeen . Mimar . Uluslararası Mısır Üniversitesi
 • Prof. Dr. İclal Dinçer . Mimar - Şehir Plancısı . Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Stavros Stavrides . Mimar . Atina Ulusal Teknik Üniversitesi
 • Doç. Dr. Bülent Batuman . Mimar . Bilkent Üniversitesi
 • Dr. Gaye Çulcuoğlu . Peyzaj Mimarı . Bilkent Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi
 • Dr. Jean - François Perouse . Şehirci . Fransız Araştırma Enstitüsü
 • Dr. Jerzy Grochulski . Mimar . Varşova Teknoloji Üniversitesi
 • Metin Yurdanur . Sanatçı - Heykeltıraş
 • Yedek Jüri Üyeleri

 • Doç. Dr. Gül Köksal . Mimar . Başka Bir Atölye . Kocaeli Dayanışma Akademisi
 • Doç. Dr. Tolga Ünlü . Şehir Plancısı . Mersin Üniversitesi
 • Dr. Emel Akın . Mimar . Atılım Üniversitesi
 • Düzenleme Kurulu

 • Selçuk Uluata . İnşaat Mühendisi
 • Deniz Kimyon-Tuna . Şehir Plancısı
 • Tores Dinçöz . Mimar
 • Dersim Gül . Çevre Mühendisi
 • Ender İplikci . Şehir Plancısı
 • Ali Hakkan . Mimar
 • Özgür Topçu . İnşaat Mühendisi
 • Nihal Evirgen . Mimar
 • Can Gölgelioğlu . Şehir Plancısı
 • Pelin Kılıç . Şehir Plancısı
 • Raportörler

 • Bilge Bektaş . Şehir Plancısı
 • Özlem Deniz Uğur . Mimar
 • Songül Üzgün . Mimar
 • Raportör Yardımcıları

 • Ayça Orhon . Mimar
 • Murat Yıldız . Şehir Plancısı
 • Ödüller
  Birinci Proje     : 10.000 USD
  İkinci Proje      : 8.000 USD
  Üçüncü Proje  : 6.000 USD
  Mansiyon        : Eşdeğer düzeyde üç adet mansiyon verilecektir. Her mansiyon için ödül 1.000 USD’dir.

  Yarışma Kayıt İşlemleri
  Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

  Yarışmaya kayıt işlemleri www.10ekimanitmeydan.org/register bağlantısı üzerinden yapılacaktır.

  Kayıt başvurularında aşağıdaki bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir:

  Kayıt yaptıran yarışma ekibini temsilen ekip başının adı, soyadı, mesleği, kurum/işyeri, açık adresi, telefon numarası ve e-posta adresi. (Ekipte yer alan yarışmacıların ayrı ayrı kayıt yaptırmış olma şartı aranmayacaktır.)

  Yarışmaya İlişkin İletişim Bilgileri:
  Adres              :Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Selanik Caddesi No:19/1    Yenişehir - Ankara Türkiye
  Web sitesi       :www.10ekimanitmeydan.org
  E-posta           :contact@10ekimanitmeydan.org
  Telefon           :+90 0312 418 12 75

  Yarışma Şartnamesi ve Ekleri için:
  https://10ekimanitmeydan.org

  Okunma Sayisi : 167532
  Adres : Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
  Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
  Son Güncelleme : 06.04.2020 - 16:38:20
  Şu an 54 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları